* Champion Polski * Młodzieżowy Champion Polski * Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, Klubowy Zwycięzca Rasy i Najlepszy Junior ŁÓDŹ'2001 * Młodzieżowy Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej POZNAŃ'2001 * Młodzieżowy Zwycięzca Polski * Zwycięzca Polski * multimedalista...BOB, BOG, BIS Ras Polskich * Certyfikat Użytkowości *

REPRODUKTOR

BADI z Kurpiowskch Uroczysk

Młodzieżowy Champion Polski, KPT-IIIº
Badania PRA (postępujący zanik siatkowki oczu - choroba przenoszona genetycznie) wykonane podczas wystawy w Poznaniu w listopadzie 2010 r. przez Pana dr hab. n. wet. Ireneusza Balickiego (prof. nadzw.) wykazały,
że BADI jest wolny od tego schorzenia. Badanie radiologiczne wykonane
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniu 15.09.2010 r. potwierdziły prawidłowość budowy stawów biodrowych.
(Marek Przybył)