* Champion i Polen * Ungdomschampion i Polen * Klubbens Ungdomsvinnare * Rasens Klubbvinnare D 2001 * Bäst Junior POZNAN 2001 * Ungdomsvinnare av Mellersta - och Östra Europa * Ungdomsvinnare i Polen * Vinnare i Polen * multivinnare: Bäst i ras (BIR), Bäst i grupp (BIG), Best in show (BIS) * Avelsdjur

GONCZY POLSKI - POLSK DRIVANDE HUND (POLISH HUNTING DOG)

FCI STANDARD – rasen erkändes officiellt av FCI i november 2006 (nummer 354), standarden erkändes och registrerades av Polens Kynologiska FÜrbund 1983.
GRUPP VI – drivande hundar samt sÜk - och spårhundar, sektion 1.2 – medelstora drivande hundar
STORLEK - tik: 50-55 cm, hanhund: 55-59 cm
PÄLSFÄRG – svart, bränd choklad och rÜdbrun
VIKT – anges inte av standarden (enligt privata observationer är vikten ca. 22–27 kg)

Gonczy Polski är en perfekt hund fÜr jägare men om ägaren ser till att hunden får mycket motion (promenader, utflykter, mm) fungerar hunden bra även i storstad. Rasen är perfekt fÜr att utÜva agility och flyball. Ägaren till en polsk drivande hund bÜr vara en lugn person med stark karaktär (konsekvent) som lever ett aktivt liv. Rasen är inte lämplig fÜr gamla personer som inte orkar med promenad och lek i någon stÜrre omfattning och inte heller fÜr personer som tycker att hunden bÜr vara nÜjd med ett matfat och en trädgård.

HELHETSINTRYCK: Medelstor hund med en kompakt och spänstig uppbyggnad. Siluetten är massiv och välbalanserad, inskriven i en rektangel 9/10. Huvudet är ädelt och proportionellt. Nosen är långsträckt. Ögonen är medelstora, mÜrkbruna och sneda. Bettet är av saxtyp. Öronen är långa, hängande, triangelformade (avrundade i nedre del) och ganska lågt ansatta. Halsen är medellång, stark och muskulÜs med lite lÜs halshud. BrÜstet är brett och djupt. Ryggen ska vara rak, kraftfull och muskulÜs. Buken är vackert utvidgad. Benen är starkt muskulÜsa och tassarna är starka och tjocka. Svansen är ganska lågt ansatt och medelgrov och när hunden är lugn får den en sabelliknande bÜj (när hunden är spänd är svansen något Üver rygglinjen). Pälsen ska vara kort, hård och åtsittande på kroppen medan den på huvud och Üron ska vara silkesmjuk. Pälsfärgen ska vara svart med en tydligt avgränsad melering i rÜd-brun bränd ton eller ton åt choklad. Melering ska finnas även Üver Ügon, på käften, drÜglappen, brÜstet, inre och bakre delen av låren, vid analÜppningen, på tårna, på nedre delen av svansen ( på 1/3 – 1/2 av dess längd). Små vita markeringar på tår och brÜst utgÜr inget fel. Fel: Bett av tångtyp; fÜr kort eller fÜr lång bål; fÜr långa ben; ljusa, runda Ügon; cryptorchidism (dold testikel).

KARAKTÄR, UPPFÖRANDE: Rasen används fÜr jakt fÜr vildsvin och hÜgvilt. Hundar av denna ras är utmärkta och oersättliga spårhundar fÜr vildsvin, de är även bra på bortskrämning och apportering. Hunden har ett karakteristiskt melodiskt jaktskall med varierande tonfall. Den är smidig och snabb. Den har en stabil karaktär och är saktmodig, samtidigt är den modig och fÜrståndig. Den är intelligent, villig och mottaglig fÜr dressyr men han gillar inte tvång. Den är en ovärderlig vakt med en stark känsla fÜr sitt teritorium, misstänksam mot främlingar. Uthållig i arbete. Den uppvisar stor känslobindning med familjemedlemmar. Den är fysiskt stark och har mycket god kondition. Om hunden får mÜjlighet att få utlopp fÜr sin energi bÜr den inte vålla några problem i hemfÜrhållandet (stadsfÜrhållande). Med en lämplig uppfostran kan den bli en utmärkt och trogen kompanjon. Om den däremot inte får den nÜdvändiga portionen rÜrelse och aktivitet, kontakt med andra hundar och människor samt konsekvent uppfostran från ägarens sida (gäller särskilt hanhundar) kan den bli aggressiv mot andra hundar. Hunden gillar vatten och är villig att apportera. Om den blir van vid detta, tycker han mycket om att leka med barn. Som jakthund kräver den av sin ledare konsekvent uppfostran och träning.

HÄLSA: Hunden är mycket okänslig fÜr väderfÜrhållanden. Mångåriga observationer har visat att den inte har några benägenheter fÜr ärftliga sjukdomar. Den är inte krävande när det gäller mat. En arbetande hund har stÜrre efterfråga på protein och kolhydrater och under vintertid även fetter. När hunden får tillräckligt med motion och rÜrelse vållar den inte sin ägare några problem. Den kräver praktiskt taget inga speciella skÜtselåtgärder.
December 2006

Kort historisk bakgrund

GONCZY POLSKI är den senaste (femte) officiellt registrerade polska hundrasen (1983), det är dock inte en nyuppkommen ras! GONCZY POLSKI tillhÜr den typen av polska drivande hundar som åtfÜljde människor redan under 1600-talet. De polska drivande hundar som fanns då var olika med avseende på typ beroende på ytformation och på vilka djur som de jagade. FÜre det andra världskriget kallades dem fÜr ”Ogar Polski”. Tyvärr har kriget orsakat fÜrÜdelse även i polsk kynologi.
Den fÜrste som efter kriget visade ett stort intresse fÜr polska drivande hundars tragiska situation var Üverste Jozef Pawlusiewicz. Han samlade de hundar som han hade ärvt av sin far och de hundar av rasen Ogar Polski som Üverlevde kriget (de fanns fÜrst och främst i Bieszczady-fjällen och i Podkarpacie-regionen). Han bÜrjade uppfÜdning och tilldelade valparna ett tillnamn ”från Karpaty” (Karpaty-fjällen). Dessa hundar var generellt av en mindre storlek med bränd svart pälsfärg, där det svarta gick ända upp på huvudet. Översten Pawusiewiczs uppfÜdning registrerades under 50-talet i Polen som en experimentell uppfÜdning av rasen ”OGAR POLSKI”. Samtidigt som inskrivningsprocessen i Polskt StambokfÜringsregister av hundar av Üversten Pawlusiewicz typ pågick, hämtade en annan anhängare och beundrare av polska drivande hundar, Üverste Piotr Kartawik, hundar av rasen ”Ogar Polski” från Polens Üstra gränsområden (Bielorussia). Hans hundar var stÜrre, tyngre och alltid med praktfull färg (med en svart rem längs ryggen, svart käft och mÜrkare päls på huvudet). En besynnerlig situation uppstod där man hade en registrerad ras OGAR POLSKI, men där man inom rasen skilde två typer: ”Pawlusiewiczs typ” och ”Kartawiks typ”.
Då rasen OGAR POLSKI registrerades år 1966 av FCI med standarden ”Kartawiks typ” (hundar med ursprung i Polens Üstra gränsområden), stämde inte hunden OGAR POLSKI av ”Pawlusiewiczs typ” med den erkända standarden och blev därfÜr diskvalificerad på hundutställningar! De ratades gradvis från uppfÜdningar och efter några år fÜll de i glÜmska! Lyckligtvis var Ogar Polski av Pawlusiewiczs typ uppskattade av polska jägare (särskilt uppskattades deras användningsfÜrdelar) och de upphÜrde inte att fÜda upp rasen. Till glädje fÜr hundar av Pawlusiewiczs typ har fÜrsÜk att fÜrena dem med hundar av Karawiks typ misslyckats då raserna har olika gentyper. DärfÜr utarbetade man 1983 en standard fÜr Ogar Polski av Pawusiewiczs typ och de fick ett officiellt namn GONCZY POLSKI. De fÜrsta exemplaren registrerades därmed i det preliminär stambokfÜringsregistret. Den fÜrsta kullen fÜddes 1984 och de fÜrsta stambokfÜrda hundarna 1989.
I många, många år gjordes ansträngningar fÜr att den inhemska, rena rasen skulle bli officiellt erkänd av FCI. Rasen blev dock officiellt erkänd och registrerad fÜrrän vid världsutställningen i Poznan (november 2006). Detta var kronan på verket efter mångåriga ansträngningar av de många beundrarna och vännerna av rasen, och hunden GONCZY POLSKI fick den plats i FCI som den fÜrtjänar sedan många år!
October 2006