* Champion Polski * Młodzieżowy Champion Polski * Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, Klubowy Zwycięzca Rasy i Najlepszy Junior ŁÓDŹ'2001 * Młodzieżowy Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej POZNAŃ'2001 * Młodzieżowy Zwycięzca Polski * Zwycięzca Polski * multimedalista...BOB, BOG, BIS Ras Polskich * Certyfikat Użytkowości *

GOSPODARSTWO AGRTURYSTYCZNE "Przy Starym Młynie"
nad samą rzeką Wel
na wyspie utworzonej przez stare i nowe koryto rzeki)
w m. Cibórz k. Lidzbarka Welskiego (w połowie drogi między Działdowem a Brodnicą),
na trasie szlaku wodnego Dąbrówno-Trzcin, jako miejsce postoju/odpoczynku.
Kontakt tel. (23) 69 61 353 lub 507 043 472
o  f  e  r  u  j  e  :
* pole namiotowe w obszernym ogrodzie, z pełnym zapleczem sanitarnym
     (2xwc, cw, prysznic, kuchnia, lodówka);
* wyposażone miejsca na ogniska/grille;
* tanie noclegi w 3 pokojach gościnnych dla 6-8 osób;
* boisko trawiaste z bramkami do gry w piłkę nożną.
* spływy kajakowe.

W pobliżu szlaki turystyczne, piękna mazurska przyroda, jeziora
(m.in. Jezioro Lidzbarskie z pięknym kąpieliskiem), Parki Krajobrazowe.
Doskonała baza wypadowa do zwiedzania "Bram Mazur" i "Szlaku Grunwaldzkiego". Zapraszamy przede wszystkim kajakarzy, rowerzystów i miłośników przyrody.
Cisza, spokój zapewni Państwu wspaniały i niezapomniany wypoczynek.
Gospodarstwo czynne kwiecień-listopad.
Ceny przystępne (25 - 45 zł./osoba), mile widziane grupy zorganizowane.
Serdecznie zapraszamy.
Kliknij w miniaturkę, aby powiększyć:

SZLAK KAJAKOWY RZEKĄ WEL...
Rzeka WEL jest lewym dopływem Drwęcy. Swoje źródła bierze we wsi Bartek na płn. od jeziora Dąbrowa Wielka. Na teren Welskiego Parku Krajobrazowego wpływa w rejonie wsi Szczupliny, przepływa w okolicach Rybna i płynie na płd. przez kilka malowniczych jezior. W okolicach miejscowości CIBÓRZ tworzy ogromne zakole zmieniając kierunek na płn.-zach. i meandrując przepływa przez miasto Lidzbark pod dziewięcioma mostami. Wypływając z jez. Lidzbarskiego płynie przez Kurojady i Chełsty, gdzie tworzy wartki potok górski wpadający na teren powiatu Nowe Miasto Lubawskie. Dopływając do granicy Welskiego Parku Krajobrazowego rozdwaja się, tworząc odnogę zwaną Bałwanka, wpadającą do jez. Fabrycznego. W okolicy Bratian kończy swój bieg i wpada do rzeki Drwęcy podwajając jej przepływ. WEL to typowa rzeka pojezierna, w górnej części z charakterystyczną zmianą kierunków biegu. W jej dolinie liczne mokradła i starorzecza. Rzeka przepływa przez: jeziora: Dąbrowa Wielka (98,5 km), Dąbrowa Mała (96,8 km), Pancer (94,9 km), Rumian (83,8 km), Zarybinek (80,0 km), Tarczyńskie (70,3 km), Grądy (64,9 km), Zakracz (62,3 km), Lidzbarskie (44,0 km) i Fabryczne (16,5 km).
                
SPŁYW PROPONUJEMY ROZPOCZĄĆ w Dąbrównie za mieszalnią pasz, koło oczyszczalni ścieków na 96 km (wodowanie wygodne, rzeka szeroka, głęboka, prąd słaby). Po obu stronach łąki, brzegi nieco zadrzewione. Wpływamy na malowniczo położone jez. Pancer. Wypływ (94,9 km) w płd.-wsch. krańcu jeziora. Za jeziorem prąd słaby, koryto rzeki szerokie ... las na prawym brzegu, dalej wieś Wądzyn. Widoczne pozostałości mostu, prąd wzmaga się i przechodzi w kamieniste bystrze. Towarzyszy nam malowniczy widok podmokłego lasu olchowego. Na progu wodnym bezpieczniej płynąć lewą odnogą i po 60 m. przenieść kajak do głównego nurtu (przy zabudowaniach). Spragnieni mocnych wrażeń przy wyższym stanie wody mogą płynąć głównym nurtem. Na rozlewiskach płynąc lewą stroną unikamy wpłynięcia w liczne starorzecza. Mijamy dwa miejsca poboru wody dla żwirowni w Grzybinach (tutaj musimy przenieść kajaki na odległość kilku metrów), wpływamy w las olchowy. Przepływamy pod mostem drogowym Dąbrówno-Tuczki (84,1 km) i wpływamy na jez. Rumian (głęb. 12 m; dług. 6 km). Kierujemy się w lewo (na pd.-zach.) do wypływu rzeki na 82,5 km. Mijamy most żelazny, po 2 km po lewej stronie mijamy rozległe i liczne stawy rybne (m. Prusy). Po lewej stronie mijamy las olszowy, wpływamy do jez. Zarybinek na 79,1 km trasy. Wypływ rzeki odnajdujemy w grupie trzcin, płynąc w lewo (pd.-wsch. jeziora). Wel płynie leniwie, po lewej stronie mijamy gorzelnię w Tuczkach, przepływamy pod mostem drogowym 76,9 km (Działdowo-Rybno), pod wiaduktem kolejowym (Warszawa-Gdańsk).
     Dopływamy do młyna w Tuczkach. Konieczne przenoszenie kajaków (najwygodniej lewą stroną). Wpływamy na rozlewisko przed jazem w Grabaczu na 75,1 km. Po odpoczynku na polu namiotowym (tel. 781-483-094; 23_696-77-18), kajaki przenosimy prawą stroną w dół (na górze po lewej stronie zostawiamy kanał (doprowadza wodę do stawów rybnych Koszelewy). Za jazem kamieniste bystrze 500 m. Po lewej stronie stawy rybne. Przed granicą lasu z lewej strony wpływa Koszelewska Struga, która przy gospodarstwie rybackim tworzy akwedukty. Przez 4 km płyniemy rzeką przez piękny las poprzecinany starorzeczami. Mijając 70,3 km dopływamy do jez. Tarczyńskiego. wpływając na prawym brzegu północnym przy wejściu do zatoki, wieś Wery, na lewym brzegu piękny starodrzew objęły ochroną (rozdziela jeziora Tarczyńskie i Grądy). Wypływ z jeziora jest w północno-zachodnim jego krańcu porośniętym trzcinowiskiem. Wpływając na tzw. krótką rzekę 68,1 km dopływamy do jez. Grądy (dług. 5 km), kierujemy się na lewo do miejscowości Tarczyny zostawiając po prawej wieś Grądy. Po przepłynięciu 2 km (na 64,9 km) odnajdujemy wypływ z jeziora, kierując się w stronę południowego krańca jeziora (ruiny drewnianego mostu). Leniwie płynącą rzeką dopływamy do jez. Zakracz o malowniczo zalesionych brzegach, wypływ na południowy wschód na 62,3 km. Mijamy miejscowość Koty (58,7 km) i dopływamy do Podciborza gdzie przed mostem kolejowym (53,0 km) wzmaga się nurt rzeki.

     W miejscowości CIBÓRZ przepływamy pod mostem drogowym Działdowo-Lidzbark (bystrze!) i po 300 m dopływamy do mostku, przy zabytkowym (z czerwonej cegły), charakterystycznym starym młynie. Tutaj, wskazane jest przeprowadzenie rozpoznania z brzegu, z uwagi na silnie meandrujący w dalszej części nurt rzeki Wel. Ułatwi to znajdujące się po prawej stronie (przed mostkiem) gospodarstwo agroturystyczne "Przy Starym Młynie" z polem namiotowym, a dla bardziej wymagających/zmęczonych, z pokojami gościnnymi (Cibórz 19, tel. 507-043-472 lub 23_696-13-53).

     Od Ciborza do Lidzbarka płyniemy wśród rzadko spotykanych wysokich (30-sto metrowych) piaszczystych brzegów. Na wysokości wsi Bełk (51,5 km) z lewej strony mijamy ciek łączący rzeki Wel i Wkrę (zw. Działdówką). Woda tutaj wpływa lub odpływa w zależności od poziomu wody w rzekach. We wsi Olszewo przepływamy pod drewnianym mostem drogowym (50,0 km) i dopływamy do nieczynnego młyna we wsi Jamielnik-Bełk (49,3 km), rzeka zmienia swój kierunek z zachodniego na północny. Po przepłynięciu trudnego, z licznymi przeszkodami odcinka dopływamy do starego młyna w Lidzbarku (mijając próg lewą stroną). Dopływając do jez. Lidzbarskiego (pow. 122 ha, głębokość średnia 10,1 m - max. 27,7 m; długość 3,5 km) przepływamy pod 5 mostami drogowymi i wiaduktem kolejowym, zaliczając jedną 40 metrową przenośkę przy funkcjonującym młynie wodnym (45,2 km). W południowo-wschodniej części jeziora Leśna Ścieżka Dydaktyczna, wokół liczne źródliska i jary. Po lewej stronie jeziorko lagunowe Wlewsk, po prawej stronie piaszczysty półwysep, dalej małe jeziorko Markowe. Pod mostem drogowym Lidzbark-Brodnica kierujemy się w stronę Kurojad. Ponownie przepływamy przez malowniczy jar wzdłuż rezerwatu przyrody Las Nadwelski. W Kurojadach (38,5 km) kolejna przenośka lewym brzegiem, po 3 km dopływamy do mostu drogowego i uskoku na rzece przy nieczynnym młynie w Chełstach (36,0 km) - tu przenosimy kajaki prawym brzegiem. Za młynem 400 metrowe bystrze - wskazane rozeznania z brzegu przed kontynuacją spływu. Po chwili łagodnego spływu rzeka ponownie przybiera charakter potoku górskiego.
     Wpływamy w uroczysko Piekło (od 2001 r. rezerwat), tu rzeka wcina się głębokim wąwozem w wysoczyznę. Silny prąd, zwalone drzewa podnoszą atrakcję tego przeuroczego fragmentu górskiego odcinka spływu (przy niskich stanach wody wystające kamienie narażają sprzęt na zniszczenie).
     W nieistniejącej wsi Straszewy (28,5 km) mijamy drewniany most - wskazane kolejne rozeznanie z brzegu. Kajaki przenosimy przy małej elektrowni wodnej, dopływamy do betonowego mostu drogowego (na prawo wieś Trzcin). Prąd łagodny, rzeka meandruje wśród łąk, mostek drogowy (Lorki), dopływamy do czynnego młyna. Tu rzeka rozwidla się na dwie odnogi, które łączą się po kilku kilometrach. Zachodnia lewa odnoga zwana Bałwanka napędza młyn i podąża w kierunku jez. Fabrycznego. Prawa odnoga stanowiła dawne, główne koryto rzeki (napędzając nieczynny obecnie młyn). Łagodniejszym i ciekawszym odcinkiem jest lewa odnoga rzeki. Wpływamy na bardzo płytkie jez. Fabryczne zw. Tylickie (pow. ok. 80 ha) zarośnięte szuwarami, wypływ znajduje się w pn.-wsch. części (prawy brzeg). Odnoga łączy się ze starym korytom rzeki (15,3 km), dalej płyniemy pod mostem nieczynnej linii kolejowej i mostkiem drogowym Tylice-Linowiec. Po 2 km mijamy most drogowy Grodziczno-Nowe Miasto (11,7 km) - stąd 3 km do stacji PKP Zajączkowo Lubawskie. Po prawej stronie mijamy wieś i jezioro o nazwie Jakubkowo.
     Kolejny mostek drogowy Jakubkowo-Kaczek gdzie rzeka nagle przyśpiesza, po prawej stronie liczne stawy rybackie. Rzeka zmienia bieg z północno-zachodniego na zachodni. W miejscowości Kaczek (elektrownia na terenie prywatnym) przenośka. Dalej do miejscowości Bratnia, rzeka rozwidla się płynąc pod dwoma mostami. Charakterystyczne rozlewisko kończy bieg rzeki WEL, która stanowi największy lewobrzeżny dopływ DRWĘCY.